925 kölsche Wörter, Lieder, Sprüche & Redewendungen mit K

Alphabetisch sortiert von Kääl bis Kuventsmöhn(e).

K: Besonders interessante Wörter, Lieder, Sprüche & Redewendungen

Alle anderen kölschen Begriffe mit K

Kääl Kaaß(e) 2 Beiträge Kaasch -te Kaaste 1 Beitrag Kaastemännche KaastSchaufenster Kaat Kaateschläjersch Kääz Kabaß Kabasse 1 Beitrag Kabaß, Kabasse kabbele und käbbele Käbbelei Kabbeljau(e) Kabbeljau, Kabbeljaue kabbeljäuisch 1 Beitrag Kabuff Kabüffche Kabüffje(r) käche Kack Kackaasch oder Kaggendresser kacke Kackedotz -dötz Kackhüsje Kackhüsje(r) kackjäl Kackstöhlche(r) Kadenal und Kadenäls kaduck 1 Beitrag Kaffeebud Kaffeebunn(e) Kaffeeköpche(r) Kaffeepott -pött Kaffeepottsjold Kaffeespreit -spreide Kaffeeteut(e) Kaffeköppche, Kaffeeköppcher Kaffemöhn(e) 1 Beitrag Kaffemöhn, Kaffeemöhne 1 Beitrag Kaffepott, Kaffepött Kaffepottsjold Kaffespreit, Kaffeespreide Kafunjel Kaggendresser Käjel käjele kakele Käl -s Kälde auch Kält 1 Beitrag Kälde, Kält kälderich 1 Beitrag Kall(e) Kall(e) (de) Kallscholl Kalmuck Kalosche kälsdoll Kaltbeißel(e) Kalv Kälver Kalv, Kälver kalve und kalvere kalve, kalvere Kalverei(e) 1 Beitrag Kalverei, Kalvereie kalverich Kalverstätz(e) Kalverstätz, Kalverstätze Kalvfell Kalvledder Kalvskopp -köpp Kalvskopp, Kalvsköpp Kalvsledder Kamasch(e) Kamell(e) Kamesol -söler kamesöle Kaminsfäjer 1 Beitrag Kammerpott Kammfoder Kammiß Kammißbrut -brude Kammißkopp -köpp kampeere Kän(e) Kanalje Kanaljesom Kanaljevugel Kanaljevugel -vujjel Känedrießer Kaniel kann m'r Kann(e) Kännche(r) Kannebüttche Kanonestopper kanonevoll Kantor Kantor Kuntor Kantoriß -ste Kantoriß -te Kapaus(e) Kapäusje kapeere Kapes(e) Kapeziner(e) Kapeziner, Kapuzinere kapitelfaß kapituleere Kaplon -löns Kaplon, Kaplöns kapott kapotuleere Kapp(e) Kappes(e) Kappesboor(e) Kapun(e) Kapun, Kapaune Kapützje(r) Kapützje, Kapützjer Kar(e) Karaff(e) karasseere Kärche(r) kardaunevoll Karebaum kareet Karepäd(e)r Karerad Karessant Karessasch karesseere Karessell(e) Karfingche(r) Karfunjel und Kafunjel Karfunkel(e) Karfunkel, Karfunkele Karjär karjole karjöles Karlien Karmenat Karmenat(e) 1 Beitrag Karmenat, Karmenate 1 Beitrag Karot und Krot(e) Karpe Kärpe 1 Beitrag karrich Karusch(e) 1 Beitrag Karusch, Karusche 1 Beitrag Karwatsche Kaschott kaschte Kaschuleer kaschuleere Kaseroll, Kasserolle Kases 1 Beitrag Kasteroll(e) Katollisch Katömmelche(r) Katömmelsnas Katrin Katring 1 Beitrag Katsch 1 Beitrag Katsch auch Ketsch Kätt Kättche Kättsche Kattung 1 Beitrag Katz(e) Katzebänkelche(r) Katzedärm Katzekopp -köpp Katzendärm Katzesprung Kau(e) 1 Beitrag Käuche(r) käue Käufersch(e) Kaufes Kauflück Käut käutich käuze keene Keesch Keesch(e) Keesche Keeschestill Keeschetaat Keeschezupp Keeschknäpper Kegel(e) Kehr(e) kehre keie keile 1 Beitrag keimol 1 Beitrag keine Keinen Millimeter Kejel(e) Kellerdill Kellerluck(e) Kellerstümpche(r) Kenn(e) kenne Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet Kennepapa Kennwasser Kerb(e) kerre Kerv(e) Kervel Kervelzupp Keß Keß Keste Ketsch Ketsch(e) ketsche 1 Beitrag Ketteblom(e) Ketteschlot Kevver(e) Kevver, Kewere kicke kicken Kickschoserei(e) Kiddel(e) kiddelrein Kiem(e) kieme Kiep(e) Kiepenboor(e) kiepich kiepich kniepich Kies Kiesblättche(r) 1 Beitrag Kiesbröck Kiesbröck -brögge 1 Beitrag Kiesbrütche kiesich Kiesklock(e) Kieskoosch -te Kiesmetz(e)r Kiesplaat Kiev kieve Kinderjöhrcher Kinderkrom Kinderzemmer Kingche(r) Kinkerlitzje(r) 1 Beitrag Kinkes(e) 1 Beitrag Kipp(e) Kippaasch Kippche, Kipphöhnche, Kipphöhncher kippe Kipphahn -hähn Kirchestäuver Kirchhoffsblohm Kirchtoon -töön Kirchturmspetze Kirmeskrom Kirmesplatz -plätz Kirmesstöck(e)r Kirmesweck -wegge Kis Kisel kische kisele Kiselschoor Kiskul(e) Kittel kittele kittelich Kitzje(r) Kivverähz kivvere Kiwif klaafe 1 Beitrag Klääv Botz klaave Klaavmuul(m)üler klabastere kläbbele kladderich Kladunjel kladunjele klamm klämme Klander(e) Klanett(e) kläppe Klapper 1 Beitrag Kläpper(e) klappere Klatsc(e) Klätschauch 1 Beitrag Klätschauch -ge klätsche klätschich Klätschje(r) 2 Beiträge Klatschkies Klätschkopp klätschnaaß Klätschöhrche(r) Klatschrus Klatschrus(e) Klau Klau(e) Kläuche(r) 1 Beitrag kläue kläuele Kläumanes 1 Beitrag Klävbotz Klävbotz(e) Klävbroder -bröder Klaveer Klävschmölzje Kledasch Kleine Falten kleiner Föttche(r) kleinmödich klemme klemme, kläue Klemmop Klett(e) Klett, Klette klevve klevverich Klick(e) Klie Kling(e) klinge Klingelsbüggel(e) klitzeklein Klöbes Klock(e) Klockejelücks Klockekläpper klöckele Klöckelieser Klöckelscheer Klockelügge Klockes Klocketoon -töön Klomme klooch Klooch(e) Kloochdresser Kloochscheißerei Kloore Klööß Klöößje Klöpp klöppe kloppe und klöppe Klöppel Klöppel - Klöppel(e) klöppele Klöppelschesmusik Kloppholz -hölzer Klöppjaß(e) klor Klör(e) Klore klörich Klos 1 Beitrag Klötsch(e) Klotz Klotz Klötz Klotzauch -ge klotze Klötzje Klotzkopp -köpp 1 Beitrag Klovve Kluck klucke kluckse Klume Klümpche(r) Klümpcheszucker Klüngelei 1 Beitrag Klüngeler Klüngelersche Klüngelesche Klüngelsarbeit Klüngelsmatant Klüngelsmatant(e) Klupp Kluster Klüster Klut(e) klutsche klutschje Klütteform(e) Knääch 1 Beitrag Knaatsch(e) knaatsche knäbbele Knäbbelei(e) knabbere Knabüß -büsse Knabüssenholz knage Knagges Knallbüß knallfall Knallhött(e) knallrut Knallzijar(e) knappe knappich Knaster knatsch 1 Beitrag knatsche knatschjeck Knatschjeck(e) 1 Beitrag knäuele Knauf Knäuf Knävvele knedde Knee -n kneene Kneff knespele Knespeler knestere Knesterei Knevvel Knevvelbaat -bät knevvele knibbele Knick Knickebein knickerich Knickschrom -schröm Knickstivvel(e) Kniebes(e) kniepe kniepich Knies Kniesbüggel Knieskopp -köpp kniestich kniffelich Knigg kniggewieß 1 Beitrag Kning knippe Knippmetz(e)r Knippschier knippse Knippzang(e) Knochejerämsch Knochemann knochendrüch Knochenhäuer Knöchhoste und Kröchhoste Knodde Knöddel(e) knöddele Knöddepürk knöll 1 Beitrag Knoll(e) Knöllche(r)
Knollekopp -köpp knollich Knoosch -te knooschtich Knopp Knöpp knöppe knospere knosperich knottere knotterich Knotterott -pött Knubbel(e) knubbele Knubbelefutz knubbelich knubbelwies Knudel(e) knudele Knudelsarbeit -arbeide knuffele 2 Beiträge Knüles(e) Knupp(e) Knüppche(r) Knuppe Knurvel knüsele knüselich Knüselskrom Knüselspott Knusperdösje(r) knutsche knuutsche Knuuz(e) knuuze Knuuzebüggelche(r) Knüüzje(r) Knuvarbeit knuve Knüver Knuvlauf Köch Köch(e) 1 Beitrag köchele Köchemetz(e)r Köchepitter Köcheschötzel(e) Ködche Ködelche Koffer Koffer(e) Koh Köh Kohflader Kohheet(e) Kohhuck -hück köhl Köhlde köhle Köhlkaaste köhn Kohschmeer Kohstallsfänderich Kohstätz kökele kölche koleere kolesteere Köll Koll(e) Kölle (Song) Kölle stonn op Kolleck Kollekar Kollekeß -keste 1 Beitrag kollekteere Kollemeis Kollemoß Kollerav kollere Kolleschöpp(e) kollich 2 Beiträge Köln hat was zu beaten Kölsch statt Käsch kölsche Kölsche Boor Kölsche Bröck 1 Beitrag Kölsche Jung Kölsche Junge Bütze Joot Kölsche Pass Kolve 1 Beitrag Komkommer(e) Komkommerschlot 1 Beitrag Komm loss mer fiere! Kommang Kompliet komplizeere Kompoß Könheit kontrolleere Kooche Koochendeich Kood Koon Koon und Köner Koonbloom Koonbloomeblau Koonläuv(e) Koor Koosch -te kootödemich kootöm 1 Beitrag Kopp und Köpp Koppbreches Köppche(r) Koppdooch -döcher köppe Kopping vum Shopping Koppluus -lüs köppsch koppscheu kore Korv Korv Körv Körvger Körvger jevve Korvmächer koß Koßjänger Kösse Kösse werfe koßspillich koste Koste und Köste kostemeere Köster kostümeere köte 1 Beitrag kott 1 Beitrag Köttel Köttel(e) Köttelskääl Kötthungk -hung kotze Kötzel kötzele Kötzer Kraach kraache Kraachmandel kraachrein krabbele Krabitz(e) krabitzich 1 Beitrag krabitzisch Krack und Kragge 2 Beiträge Kradechor kradeplatt 1 Beitrag Kradepohl Kradepohl -pöl 1 Beitrag kradich Kraff Kräfte Krahne Krakiel krakiele Krakieler krall Kramp Krämp Krämp(e) Krampe Krampoder(e) Kränk Krankewage Kranköllich krapp Kräppcher Kratsch kratsche Krätz Kratzböösch kratzbööschtich kratze Krätzer Krätzje Krätzje(r) Krätzjesmächer Krau kraue Kräuel Kraues Kreech Kreech Kreje kreenzele kreenzelich kreize krejel Krejer krepeere Krepp(e) 1 Beitrag Kreppche(r) Kreß Kreß Kreste Kreßdaach 1 Beitrag Kreßdaachsjebäck Kreßkingche(r) Kreßnaach Kresteminsch(e) Krestes Krestoffel Kribbel Kribbel Kribbele kribbele kribbelich Kribbelkopp -köpp Kribbelkrabes kribbelvoll Kriemer Krieschkopp -köpp Krih 1 Beitrag krijje krimpe Krimskrom Kringel(e) kringele krintich kripeere Kristelehr Kristien kröche Kröchhoste Kröck Krohl(e) kröll krölle kröllich Kröllkopp -köpp Krölltabak Krom Krom Kröm Krom(e) Krömche(r) Krometsvugel -vüjjel kromm Kromm(e) Krommstivvel(e) Krönzel Krönzel(e) Krönzeltaat(e) Krooch Kröch Kröötsch(e) kröötsche Kropp Kröpp Kröppel(e) 1 Beitrag Kröpper Kroppkääl -s Kroppschlot Kroppzüch Kros Krosarbeit krose Krot Karot(e) Krott 1 Beitrag Krott Krött Krottaasch krottich Krövelche(r) krtaue 1 Beitrag Kruck Kruck Kräuder Krückche(r) Kruckedill Kruckedill(e) Kruckpaasch(e) Kruckstoppe Kruckwösch Kruckwösch -wösche krüddelich Kruffähze Kruffbunne 1 Beitrag Kruffes(e) 1 Beitrag Kruffhohn -höhner krugge Krun(e) Krünkel krünkele 1 Beitrag krünkelich Krunleuchter Krupp krurvelich Krus(e) krüsele 1 Beitrag Krütz Krütz(e) krütze Krützeas Krützeboor Krützekünning Krützhammer Krützmariasch Krützspenn kruus Kruuskopp -köpp Küche Küchelche Küche Küchelche kuckele 1 Beitrag Kuckelebaum -bäum 2 Beiträge Kucken darfs de immer kuddele Kuddelmuddel Kudderwelsch Kudegat Kuhl Kühmbroder -bröder kühme Kühmerei kujeneere Kujon Kul Külche Küleskopp -köpp 1 Beitrag Kuletsch 1 Beitrag Kuletschhot 2 Beiträge Külkopp -köpp Kullech -je Kullege -je Kumede Kumediant(e) Kumfeck Kumferenz Kumferenz, Kumferenze Kumflick -te Kumfrater kumfus Kumitee Kumm loss mer danze Kumm loss mer singe Kumm Mädche danz kumme Kummedeere Kummandeere kummedeere und kummandeere Kummelekant Kummelekant(e) kummelezeere Kummeljon kumod 1 Beitrag Kümp und Kumpe kumpack Kumpanei Kumpaneischaff Kumpanjong Kumpemenemächer Kumplement kumplementeere Kumplementemächer kumplemetteere kumplett kumpletteere kumplizeere Kumplott e Kumplott(e) Kumplöttche Kumpott Kumpress(e) kundeleere Kundizion Kundizion(e) Kunilium Kunjak kunkele kunkeleere Kunkerenz(e) Kunn 1 Beitrag künne Künning vun Kölle Künning(e) kunrolleere Kuns kunsequent Künsler Kunsoll -s Künste kuntant Kunterbaß -bäß Kuntor Kuntor Kantor Kuntoriß Kantoriß Kuntoriß und Kantoriß Kuntrack -te Kuntraß -ste Kuntroll Kunzäht Kunzät(e) Kunzep -te Kupp Küpp(e) kuppe Kupplersch(e) Kurall(e) Kurasch kureck kureere Kurent(e) Kurentebrütche(r) Kurentekacker kurjos 1 Beitrag Kürmel Kurvel(e) Kuß 1 Beitrag kusch kusche Kuschtei kuschteiebrung kuschtich Kusel(e) kusele Kuselei(e) Kuselich 1 Beitrag kütt, do küß, hä kütt, meer kumme, ehr kutt, se kumme Kuurchel Kuvät -s Küvel(e) 1 Beitrag Kuvent Kuventsmöhn (frz. Couvent - Kloster) Kuventsmöhn(e)