J 668 kölsche Wörter, Lieder, Sprüche & Redewendungen beginnend mit J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J - Besonders interessant

Alle beginnend mit J Von Jaach bis Juze und Juzerei

Jaach jääl jään Jääschtesärk Jabb Jädchenskrätzer Jadderob Jade 1 Kommentar Jade Jäde Jadepözje Jader Jadezung Jading Jadingeprädich Jaffel(e) jage Jährbütt -büdde jäje jäjen Jäjend Jäjendeil jäjenüvver Jäjepaar Jäjepaar(e) jäl jäle jäle Kaat Jälfärv Jalje Jaljemolzick Jaljestropp -stöpp Jaljestropp -ströpp janeere Janewar Janewarius jäng Jang Jäng Jang und Jäng 1 Kommentar jängele Jänn Jännche 1 Kommentar Jans oder Jäns Jansbrut Jansdruve Johannesdruve Jänsehuck Jänsje Janz schön Kölle 1 Kommentar jappe jappsche jar järe jarneere Jarv (e) Jaß Jaß Jäß Jaß Jasse 1 Kommentar jaschtich Jases Jasleech -ter jasteere Jät Jäde jatz Jauichkeit jäuschele jav(e) Jawohlja jaz jeaat Jebäck Jebälk Jebälks Jebätsch Jebeiersch Jebeß -besse Jebett -bedder Jebettboch -böcher Jebimmels jeblöm Jeblöms Jeblöts jeböd Jeböds Jeböhr jeböhre Jeboldersch Jebommels Jeboot(e) jebötich Jebotsdaach Jebött jebrasselt Jebrölls Jebrots Jebrötsch Jebruch -bröch Jebruddels Jebrumms Jebubbels Jebüngche(r) 1 Kommentar Jebünn Jebütz Jeck Yeah 1 Kommentar Jeckespill 1 Kommentar jeckich Jedankeschaaf Jedeech Jedeersch Jedings Jedoktersch Jedold jedöldich jedore Jedräng und Jedränks Jedränk und Jedränks(e) jedraump jedraut Jedresse Jedröcks jedrüch Jedrück Jedudels jeeint jeerich Jeeß(e) Jeesch jeeße Jeeßkann Jef Jefäh(e) Jeff -te Jefisels Jefispels Jeflaastersch Jefladdersch jeflämmp jeflapp Jeflatsch Jeflunkersch Jefräß Jefrecks jeftich jefunge Jefusels Jehacks Jehaggels Jehdud Jeheen und Jeheens Jeheimniskriemer Jeheisch jehimmelt Jehöpps jehöre Jehorks jehört jeht jehück Jehuddels Jeis Jeis -ter Jeiß(e) Jeißtenbaat und -bät Jeisterkicker Jeißtestätz(e) jejädt Jejiefels Jejöcks Jejömersch Jejraus Jejrümmels Jejrumps Jejujax Jejunkersch Jejuz Jekächs Jekaks 1 Kommentar Jekaressesch Jekiefs Jekievs Jekläbbels jeklemmp Jeklepp Jeknäbbels Jeknachs Jeknibbels Jeknöchs Jeknooschs Jeknottersch Jeknuutsch Jeköch und Jeköchs Jekrabbels und Jekrabels Jekribbels Jekriesch Jekrih jekrimp jekroffe jekrömmp jekromp Jekros Jekrünkels Jekrünsels Jekühms Jekusels Jeläch jeläje 1 Kommentar Jelänger-Jeleever Jeläufs jelde Jeldsching Jeldspill jeleck Jelecks Jeleits jelestich jeliemp Jelies(e) jelivvert jelöcke Jelöß jelöste jelovve jelt Jelücks jemaach Jemaach Jemächs Jemaach(m)ächer jemaß Jematsch Jemaus jemöff Jemölch Jemölsch Jemöörsch Jemöskump(e) jemot jemötlich Jemötskoller Jemummel Jenaggels jenas Jenick Jenknuutsch jenöchlich jenöje jenooch Jenoß Jenoß -nöß Jenöttels Jenüsel Jenüsels Jeöchels Jeödersch jepeffe Jepiepsch jeplant und jeplanz Jeplätsch Jepludersch Jepölversch Jepötts Jepöz jeprämmp Jepreckels jepröf Jepröttels jepupp Jequaatsch Jequiddels Jerappels jeräump und gerümp jeräump und jerümp jeraut Jereech te Jerejunskeß Jerempels Jeremsch Jeremsch(e) jerepp jeresse jerevve Jeriffels Jeroch und(r)öch jerode Jeröls Jerölz Jeros Jeröß(r)öste Jeröss Jeruffels jerümlich Jerummels Jerümpels jeründ Jeruusch und Jerüsch Jerver jesamp jesänt Jesaß jesatz jesäump jesazt jeschaf Jeschaffslück jeschamp jeschandt Jeschängs Jeschärr Jeschlääch -ter Jeschläbbersch und Jeschläpps Jeschlämps Jeschlepps jeschloch Jeschloddersch Jeschluddersch Jeschmölz Jeschmudels jeschmüggich Jeschnacks Jeschniffels Jeschnörkels und Jeschnurkels Jeschnorks Jeschnuddels Jeschnupps Jeschnüsels Jeschräppels Jeschratels Jeschrevs Jeschruvels Jeschüngels jeschweije Jeschwols Jeschwör Jeseech Jeseech -ter jesennt Jeses
Jesocks Jesöff Jesöms Jespann jespaut Jespeis Jespens -te jesplesse Jespoks Jespols jespoolt jespoot Jesprattels jestief jeston Jestreusels Jestrüch jestunke un jeloge jestunke und jeloge Jestuva Jesumms Jesundheit jesüümp Jetiftels Jetiftelts Jeträntels Jetrippels jetrus Jett Jett, Jettche Jettche jeuchele Jeuuz jeveedelt jevve Jevver jewädich Jewaggels Jewärmps Jewaschels jewäv Jewävs Jewedder Jewedderschor(e) Jeweech Jeweesch Jewende jewerre Jewerv(e) Jewett jewetz jewieß jewiev Jewings jewipp Jewipps Jewirks jewöhnlich Jewölvgewohnt jewooschtelt Jewööz Jezänks Jezöbbels Jezölversch 1 Kommentar Jick jiefele Jiefeler Jiefelsmul Jiefer Jierett Jihdoosch jihdööschtich Jihhoß jihhöstisch Jihhunger jihhungerich jihlich Jihlichkeit jihlings jiiefele jiivele Jill Jilla Jilles Jing(e) Jipsch jipse Jiraff Jirjun Jisses 1 Kommentar Jitsch jitsche Jitta -s jitz jitz, jetz Jivvel(e) Jlas jlaserich Jlasschaaf -schäfer jläuve jlich jliche jlichvill jlichzick Jlid Jlidderpopp(e) jlimpflich jlobal Jlöck Jlöckche jlöcke jlöcksillich Jlöckwunsch 1 Kommentar jlödich und jlöndich jlöhe Jlot(e) jo Jo su sin mir Kölsche Jecke Jö! Jöbbele Jobroder -bröder jöcke Jöckemobil Jöckpolver Jöckpulver 1 Kommentar Joddemöhn(e) Joddemöhn, Joddemöhne Joddendraach und Joddsdraach Joddesdeens -te Joddesdraach und Joddsdraach Joddesjav Joddesluhn -lühn 1 Kommentar Jödel Jöder Johbroder -bröder Johr Johr(e) Johrdausend Johresluhn Johreszick -zigge jöhrich jöhrlich joldich Joldmäl Joldschmitt -dde Jölpsch 1 Kommentar Jomer Jömer(e) jömere Jömerpott -pött 1 Kommentar Jommer noh Hus ... oder solle mer blieve? jömmich 1 Kommentar jon Joode Naach Jööt Joot(e) Jööu(e) 1 Kommentar jööze Jöpädche Jörch Jörres Joß Jöses Jot (kurzes o) 1 Kommentar Jot (langes o) jotadich 1 Kommentar Jötche Jötche op der ander Sick 1 Kommentar Jötche(r) jothätzich 1 Kommentar Jotheit jotjedon jotjemaht jotjemot jotmaache jotmödich Jotmödichkeit Jots jotsage 1 Kommentar Jotsching Jötsje jotsmots jotspreche Jottleev Jottsedank Jottsjämmerlich Jottswals Jottswelle jotwellich Jözenich jrad Jrades jradop 1 Kommentar jraduss jraduus jramm Jräne jrängele Jrängeler jranze Jrapp und Jrappsch(e) jrappsche Jras jrasöhrich jrateleere Jraubrut -brude jräulich jräulich und jröhlich Jrav Jräver Jravschöpp Jreeß Jreeßje Jreeßmähl Jreff Jreffel Jreffelbüß Jreuel jreulich Jrev jriefe jrielaache Jrielächer jriemele Jriemeler Jries Jriesje Jriet Jrimass jringe Jringkopp Jringkopp -köpp Jrips Jrisel jrisele jriselich 1 Kommentar jrön jröne Jröne Papajeie Jrönsels jroß Jroß und Jröß jröße Jroßmuul(m)üler Jroßvatter -vätter Jroßvatter, Jroßvätter Jrot Jröt jröter Jrothubbel 1 Kommentar Jrotpann jrov Jrovianes(e) Jrovschmitt Jrummbär jrumme Jrümmel jrümmele jrümmelich Jrummet jrundeere Jrundies jrusele jruselich und jriselich jubeleere Juch Jüd und Jüdde Jüddele Juffer Juffernhüngche(r) Juffre und Jumfre Jujax jujaxe Jumferkind Jumferschaff Jumferwaaß jümmes Junfer Jung us'm Levve Jungenhär junges junkere 1 Kommentar jünne Jünner 1 Kommentar Jüppche Juppemännche 1 Kommentar Jurk Juß juß und jüß justemang Jutsch Juul Juulche Juv 1 Kommentar Juv(e) juxich juxixch juze Juze und Juzerei