M 427 kölsche Wörter, Lieder, Sprüche & Redewendungen beginnend mit M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M - Besonders interessant

Alle beginnend mit M Von Maach et! bis muuzich

Maach et! 1 Kommentar Maach Mächte Maal Maat Maat Määt Määtes Maatkorv -körv Maatpries Määz 1 Kommentar Määzerbies 2 Kommentare Mach et jot ävver nit ze off mächtich Mäd(e) Mädche(r) Mädcher Mädchesläufer Maggementche Mahnbref(e) Maibaum -bäum Maiblom(e) Maifesch(e) Maikätzje(r) Maikevver(e) Mairän Mairedich -ge Majister Majistersch Maketendersch(e) Makriel(e) Mäl(e) malad 1 Kommentar Maläste Moleste malätzich 1 Kommentar Malätzichkeit Mälcher(e) Malder Maldersack -säck Maließ 1 Kommentar mallich mallig (manch einer) Malör (e) Malör(e) 1 Kommentar Malote malträteere 1 Kommentar Mamm Mämm(e) 1 Kommentar Mämmche Mämmche(r) Mämmedrück Mämmespektakel -spill Mämmestipper Mamsell -s mänch mäncheiner 1 Kommentar Mang(e) Mängche mängeleere mankeere Mankementche Mankementsche Mannsbild(e)r Mannshühde Mannskäl Mannslängde Mannsminsch(e) Marauz Marell Morell(e) 1 Kommentar Maria Sief Maricketring Marie Marie Marie Mariishe 1 Kommentar Maritzebill 1 Kommentar Marizenbill Marjann -che Märjenbild -che Marmel Marmöttche marot marschtich maskeere Mass Mass Maste massakreere Massdärm massekreere Matän Matant(e) Mätensförche(r) Material Matrose Matsch -krom Matsch(e) matsche Matschmann Matschö 1 Kommentar Mattes Mattschö Matz Matz(e) Matzejebäcks mau Mau e Mäuche(r) maue und miaue Mauschel(e) mauschele Mechel Meddaach 1 Kommentar Meddaachsmolzick Meddach Meddahsmohlzick -zigge Medde Meddel Meddeleen Meddelmoß Meddelschlaach Meddelsmann Meddelzoot medden meddendren meddendrenn meddsen meede meer Meet Meetslück Mehlwurm -würm mehschte mehschtendeils mehschtens mehschtens, mihstens meistere Melcher meld meldere meleere 1 Kommentar Melekatömmelche(r) Melkemmer(e) Melt mendere menge mengeleere mer Mer fiere et Levve Mer Kölsche danze us der Reih Mer sin eins Mer stelle alles op der Kopp merkwödich Mispel .- Mespel(e) Meß Meß Messe meßaachte meßbedde meßbeede Meßbett -bedder Meßjaffel Meßjeboot(e) meßjelde Meßjreff(e) meßjünne Meßjuns meßmödich Messbooch -böcher messe Messejung(e) meste Mestekar(e) Mestekul(e) Mestepohl -pöhl Meßwaas met met Aach un Krach metbedde meteins metenander metenein Metesser Hautunreinigkeit Metligge metliggich metsamp Metz Metz(e)r Meubel Meubel(e) 1 Kommentar Midden em Sturm midezineere 1 Kommentar mie mie Läbdesdag Miebes Miel Mielewieser Mien Mien(e) Mienche Mina mih Mih als Zehuss mihe Miher mihstendeils Miletärzaldat(e) Mill Milla Millezing Midezing Millijon(e) Millione vun Stääne Mimche Mimche(r) Mimcher Mimmelche Mimmelcher minchemüjjelich mingersicks mingesjliche mingethalver mingetwäje 1 Kommentar Minsch Minsch(e)
Minsch(e)r 1 Kommentar Minsch, Minsche Minschelevve Minschespill Minschewäul 1 Kommentar mir 1 Kommentar Mir Kölsche 1 Kommentar Mir Kölsche sin prima Mir sin all do 1 Kommentar Mir sin dafür Mir sin jekumme Mir Sin Kölsche Mir sin widder do Mis mißrode mit Schule versäumen Mitzje(r) Möbbel Möbbelche möbbelich Möbel möbeleere möbeleeten Här Möck(e) mocke Möckeföttche(e) Möckepeß möd möde Modelement Möder Moder(e) Moder, Modere Moderdeer(e) Moderschkind(e)r Moderschkning Moderschpott Moderschson modersillichallein Modersönche modich Mödichkeit Modsjung(e) Modskääl -s Möff möffe möffich Möh Möh Möhte 1 Kommentar Möhn Möhn(e) Möhnejrößer Möhnetrüster Möhnetrüster m Möhnewibbel 1 Kommentar Mohr Murre möhsillich mokeere mol Mol(e) mole Moler Möler Molerei(e) molesteere Moll Möllche(r) mollich Mölm mölme mölmich Mölsche Molzick -zigge 1 Kommentar Momang momentan 2 Kommentare Mömmesfresser Mond Möndche(r) mondjeck Mondsching Moneete Montor(e) 1 Kommentar mööd Mopp(e) 1 Kommentar Mor more Morer oder Mörer Morje Morlatz(e) Morpuleer(e) Mos Moß(e) Mösch Möscheneß -nester Moßekann mößich moßnemme Moss Mostert Mostertpolster Mostertzaus Mot motmoße Motwelle motwellich 1 Kommentar Mötz(e) Mr(r) Muck Muddel muddele muddelich 1 Kommentar Müffelche Mümfelche Müffelche und Mümfelche müffele und mümfele Muffes muggelich müjelich 1 Kommentar müjje müjjelich Mul Mul Müler mule Müler en fette - Mulfechter Mulieser Mulwerk mummele Mundes Mundes, Munnes Mung Müng Müngche Müngche jevve müngchesmoß munge Mungfräär Mungk mungkav Munnes Münnich(e) Munsterdeer(e) munstere Munsterung Munstranz(e) Munstrum 1 Kommentar munteere münze Muraß Murekopp -köpp murkele 1 Kommentar murkse Murre muschele muse Museium Musel Müsger musich maache Müsjer Müsjer fange müsjestell Musjö Mutz(e) 1 Kommentar Muul Muus muusdut Muusjeff muusklörich Muusköttel(e) Muusloch -löcher Muusweize Muuz muuze Muuze(mändelche) Muuzemändelcher 1 Kommentar muuzich