Iepekrätzer (Übersetzung)

Hast du eine genauere Erklärung, Ergänzung oder Frage zu "Iepekrätzer"?

Hinterlass einen Kommentar!

Kommentare (1)

2015
06.12.2015

Bettina Wachtberg

Dä Iepekrätzer is dä Brooder vum Bollemosch