Sunnesching (Übersetzung)

Hast du eine genauere Erklärung, Ergänzung oder Frage zu "Sunnesching"?

Hinterlass einen Kommentar!

Kommentare (1)

2010
16.09.2010

Stefan

kölsches chinesisch:
Scheng stonn op, de Sunn sching schonn!